Despre Proiect
#

De ce Acting European 3?

Proiectul Acting European a urmărit promovarea voluntariatului drept o formă de manifestare a cetățeniei europene și dezvoltarea unui instrument de susținere a acestuia prin consolidarea mediului ONG din județele Bacău și Neamț. A doua ediție a proiectului a fost un training course și a urmărit promovarea a bunelor practici dezvoltate în cadrul primei ediții și continuarea consolidării parteneriatului sustenabil între ONGuri, nu doar la nivel local, ci internațional, prin dezvoltarea capacității lucrătorilor de tineret de a elabora strategii de lucru eficiente cu un impact sustenabil împreună cu factorii de decizie. Astfel, a treia ediție a proiectului va valorifica rezultatele edițiilor anterioare, fiind un catalizator de resurse ale partenerilor (de la prima ediție) și ale lucrătorilor de tineret formați la a doua ediție), precum și a tinerilor implicați din partea ADA, iar acest lucru ne motivează să continuăm promovarea cetățeniei europene la nivel interjudețean (prin activități de informare și promovare), influențarea, completarea și dezvoltarea de politici publice în domeniul tineretului (prin activități de consultare, dezbateri, lobby și advocacy), dar mai ales facilitarea întâlnirilor dintre tineri și responsabilii pentru politici de tineret (pentru promovarea cetățeniei europene în rândul tinerilor și educarea democratică a acestora). De asemenea, ne motivează continuarea și consolidarea parteneriatului sustenabil cu ONGurile și autoritățile locale din județele Bacău și Neamț, dezvoltarea capacității organizaționale, educarea dimensiunii democratice a voluntarilor ADA și a tinerilor din comunitate, vizibilitatea organizației și oportunitățile de dezoltare ale asociației pe care acest proiect le oferă.

Problemele pe care le adreseaza

Proiectul pornește atât de la o serie de probleme identificate la nivelul comunității (slaba cultură a voluntariatului în județele Bacău și Neamț - tinerii nu cunosc beneficiile voluntariatului, slaba implicare a factorilor de decizie în consolidarea politicilor publice în domeniul tineretului – strategii ineficiente de tineret la nivel local, slaba conștientizare a importanței cetățeniei europene la nivel local, ineficiența programelor de educație democratică din școli – orele de cultură civică nu sunt suficiente, numărul redus de activități de includere și educație democratică pentru tinerii cu oportunități reduse, slaba vizibilitate a mediului ONG în cele două județe), dar și o serie de nevoi ale tinerilor (nevoia de includere a tinerilor cu oportunități reduse, nevoia de a cunoaște beneficiile voluntariatului, nevoia de implicare, nevoia de dezvoltare personală, profesională și socială, nevoia de a-și dezvolta competențe, nevoia de asumare a rolului de cetățean european și de a înțelege drepturile și responsabilitățile asociate, nevoia de motivare, etc.) și organizațiilor nonguvernamentale (nevoia de schimb de bune practici, colaborare cu alte ONGuri și cu factorii de decizie, implicare, dezvoltare organizațională, etc.), fiind totodată parte integrată din strategia interjudețeană de promovare a voluntariatului și cetățeniei europene dezvoltată în cadrul primei ediții a proiectului.

Obiectivele proiectului

Promovarea cetățeniei europene și a principiilor asociate pentru dezvoltarea unei societăți active și responsabile.

Schimbul de bune practici la nivel interjudețean între lucrătorii de tineret și factorii de decizie pentru influențarea, completarea și elaborarea politicilor publice locale.

Dezvoltarea dimensiunii democratice a unui număr de 300 de tineri din județele Bacău și Neamț.

Facilitarea întâlnirilor dintre tineri, lucrători de tineret și responsabilii pentru politici de tineret pentru dezvoltarea unui sistem activ de promovare și susținere a voluntariatului la nivel interjudețean.