Blog A treia editie a proiectului Acting European
Post
noiembrie 02, 2016
-

Proiectul Acting European a urmărit promovarea voluntariatului drept o formă de manifestare a cetățeniei europene și dezvoltarea unui instrument de susținere a acestuia prin consolidarea mediului ONG din județele Bacău și Neamț.

A doua ediție a proiectului a fost un training course și a urmărit promovarea a bunelor practici dezvoltate în cadrul primei ediții și continuarea consolidării parteneriatului sustenabil între ONGuri, nu doar la nivel local, ci internațional, prin dezvoltarea capacității lucrătorilor de tineret de a elabora strategii de lucru eficiente cu un impact sustenabil împreună cu factorii de decizie.

Astfel, a treia ediție a proiectului a valorificat rezultatele edițiilor anterioare, fiind un catalizator de resurse ale partenerilor (de la prima ediție) și ale lucrătorilor de tineret (formați la a doua ediție), precum și a tinerilor implicați din partea ADA, iar acest lucru ne-a motivat să continuăm promovarea cetățeniei europene la nivel interjudețean (prin activități de informare și promovare), influențarea, completarea și dezvoltarea de politici publice în domeniul tineretului (prin activități de consultare, dezbateri, lobby și advocacy), dar mai ales facilitarea întâlnirilor dintre tineri și responsabilii pentru politici de tineret (pentru promovarea cetățeniei europene în rândul tinerilor și educarea democratică a acestora).

De asemenea, am fost motivați de continuarea și consolidarea parteneriatului sustenabil cu ONGurile și autoritățile locale din județele Bacău și Neamț, dezvoltarea capacității organizaționale, educarea dimensiunii democratice a voluntarilor ADA și a tinerilor din comunitate, vizibilitatea organizației și oportunitățile de dezoltare ale asociației pe care acest proiect le oferă.